Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energiexpert specialiserad på bostäder

Description

Code

3112.1.5.1

Description

Energiexperter specialiserade på bostäder ger individer råd om energiförsörjning av deras hem. De bedömer individens behov och rekommenderar en lämplig energikälla och leverantör med avsikt att säkra energiförsäljning. De ger även råd om ekonomiska och miljömässiga fördelar med olika typer av energi och skapar energiplaner som överensstämmer med bestämmelserna och de tekniska kraven och villkoren för bostaden.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser