Skip to main content

Show filters

Hide filters

grovplåtnitare

Description

Code

7214.3.1

Description

Grovplåtnitare monterar ihop olika metalldetaljer med hjälp av nitdragare, nitar och hammare alternativt med hjälp av en nitningsmaskin som borrar in hål i metalldetaljer och sätter i nitar för att foga ihop dem.

Alternativ beteckning

nitare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: