Skip to main content

Show filters

Hide filters

pressmed

Description

Code

7221.3

Description

Pressmeder förbereder och hanterar hydrauliska smidespressar för att forma järnmetaller och icke-järnmetaller till önskad form, bland annat rör, hylsor och ihåliga profiler samt andra produkter, genom första bearbetning av stål och med hjälp av tryckkrafter som genereras av kolvtryck och vätsketryck.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, mekanisk verkstad

pressoperatör

ställare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser