Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, medicinsk teknik

Description

Code

2152.1.5

Description

Ingenjörer (medicinsk teknik) projekterar och utarbetar medicinska system, installationer och utrustning såsom pacemakrar, MRT-skannrar och röntgenapparater. De övervakar hela tillverkningsprocessen från utformning av koncept till produktens tillämpning, bland annat genom att ta fram produktförbättringar, utveckla metoder och tekniker för att bedöma lämplighet för konstruktionen, samordna den ursprungliga produktionen, utveckla testförfaranden och utforma tillverkningsdiagram.

Scope note

Includes people working in hospitals. Includes people performing technical management and ensuring operational readiness of medical equipment in use.

Alternativ beteckning

medicinteknisk ingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser