Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

fältassistent

Description

Code

2635.3.2

Description

Fältassistenter tillhandahåller sociala tjänster till barn och deras familjer för att förbättra deras sociala och psykologiska funktion. De syftar till att maximera familjens välbefinnande och skydda barn från övergrepp och vanvård. De bistår vid adoption och sökande av fosterhem i förekommande fall.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser