Skip to main content

Show filters

Hide filters

vattenbrukstekniker, produktion på öppet vatten

Description

Code

6221.11

Description

Vattenbrukstekniker (produktion på öppet vatten) samordnar och utövar tillsyn över utfodring av vattenbruksorganismer i upphängningssystem (flytande eller nedsänkta konstruktioner). De deltar i extraktionsarbeten och hantering av organismer för kommersialisering. Vattenbrukstekniker (produktion på öppet vatten) övervakar underhåll av utrustning och anläggningar (burar, flottar, långrevar, bouchot).

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser