Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specialiserad säljare, vapen och ammunition

Description

Code

5223.7.1

Description

Specialiserade säljare (vapen och ammunition) säljer vapen och ammunition för individuell användning i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

ammunitionsförsäljare

vapenförsäljare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: