Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marknadschef

Description

Code

1221.3

Description

Marknadschefer leder företags marknadsföringsverksamhet på en hög nivå. De samordnar alla insatser som rör marknadsföring, pr och reklam i alla enheter eller geografiska områden. De ser till att olika aktiviteter som syftar till att skapa medvetenhet om produkter är lönsamma för företaget. De fattar beslut och upprättar rapporter om marknadsföringsprojekt och de kostnader som de medför.

Alternativ beteckning

marknadsdirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser