Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

borrare, metall

Description

Code

7223.1

Description

Borrare (metall) förbereder, hanterar och utför underhåll på maskiner med en eller flera spindlar med hjälp av en borrstång med ett roterande härdat flerspetsat skärverktyg som utvidgar ett befintligt hål i arbetsstycket. 

Alternativ beteckning

arborrare

bänkborrare

borrmaskinsoperatör

maskinoperatör, borrning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser