Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ingenjör, förnybar energi

Description

Code

2149.9.7

Description

Ingenjörer (förnybar energi) forskar om alternativa energikällor för att utforma system för produktion av förnybar energi. De strävar efter att optimera energiproduktionen från förnybara källor och minska produktionskostnaderna och miljöpåfrestningarna. De projekterar system som är inriktade på hållbarhet och effektivitet i fråga om energi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser