Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fastighetsförvaltare

Description

Code

3334.5

Description

Fastighetsförvaltare hanterar och övervakar de operativa aspekterna av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, till exempel privata lägenheter, kontorsbyggnader och detaljförsäljningsaffärer. De förhandlar om hyresavtal, identifierar och planerar nya fastighetsprojekt och uppförande av nya byggnader genom att bilda partnerskap med fastighetsutvecklare för att identifiera lämpliga platser för nya byggnader, samordna genomförbarhetsstudier för nya byggnader och övervaka alla administrativa och tekniska aspekter som rör utvidgande av verksamheten. De sköter lokalerna och syftar till att öka deras värde. De anställer, utbildar och utövar tillsyn över personal.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: