Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lärare, stödundervisning

Description

Code

2352.1.3

Description

Lärare (stödundervisning) hjälper elever med allmänna inlärningssvårigheter. De fokuserar på grundläggande färdigheter såsom räknefärdighet och läs- och skrivkunnighet; de undervisar således i grundläggande ämnen, t.ex. skrivning, läsning, matematik och språk, och arbetar vid en utbildningsinstitution såsom en grundskola eller gymnasieskola. De stödjer eleverna i deras skolarbete, planerar inlärningsstrategier, identifierar elevernas inlärningsbehov och framsteg samt agerar i enlighet med dessa. De kan arbeta inom olika utbildningssammanhang och fungera som stöd för andra lärare eller leda sin egen klass.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser