Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

produktionstekniker

Description

Code

3115.1.16

Description

Produktionstekniker planerar produktion, följer upp produktionsprocesser samt utarbetar och testar lösningar till tekniska problem. De arbetar i nära samarbete med ingenjörer och tekniker, granskar produkter, genomför provning och samlar in data.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: