Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

drifttekniker, vattenkraftverk

Description

Code

3131.3.5

Description

Drifttekniker (vattenkraftverk) hanterar och utför underhåll på utrustning som används vid energiproduktion från vattenflöde. De övervakar mätutrustningen, bedömer produktionsbehoven och anpassar vattenflödet för att tillgodose dessa behov. De utför även reparationer och underhåll.

Alternativ beteckning

driftmaskinist, vattenkraftverk

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: