Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskare, företagsekonomi

Description

Code

2631.2.1

Description

Forskare (företagsekonomi) bedriver forskning i frågor som rör ekonomi, organisationer och strategi. De analyserar makroekonomiska och mikroekonomiska trender och använder denna information för att analysera branscher eller specifika företag inom ekonomin. De ger råd om strategisk planering, produktgenomförbarhet, prognostiserade trender, framväxande marknader, skattepolitik och konsumenttrender.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: