Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

VA-ingenjör

Description

Code

3112.1.13

Description

VA-ingenjörer bistår ingenjörer vid utarbetande och anläggning av vattenförsörjnings- och vattenbehandlingssystem. De övervakar insatserna för att se till att bestämmelserna om hälsa och säkerhet följs, kontrollerar vattenkvaliteten och ser till att vattenlagstiftningen efterlevs.

Alternativ beteckning

VA-tekniker

driftingenjör, vattenverk

VA-drifttekniker

drifttekniker, vattenverk

VA-projektör

vatteningenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: