Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

lageroperatör, skofabrik

Description

Code

4321.1.1

Description

Lageroperatörer ansvarar för lagring av råvaror och hjälpmaterial, arbetsredskap och komponenter som används för skotillverkning. De säkerställer att alla komponenter som krävs för tillverkning av skor är användningsklara i produktionskedjan genom att klassificera och registrera inköpta komponenter, göra prognoser för inköp och distribuera dem mellan olika avdelningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: