Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, spelverksamhet

Description

Code

1431.2.3

Description

Chefer (spelverksamhet) organiserar och samordnar en spelanläggnings verksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De leder och utbildar personalen och strävar efter att förbättra lönsamheten för verksamheten. De ansvarar för all spelverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser om hasardspel följs.

Scope note

Includes gambling managers working in online gambling websites.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: