Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktutvecklingschef

Description

Code

1223.2.1

Description

Produktutvecklingschefer samordnar utarbetandet av nya produkter från början till slut. De tar emot sammanställningar och inleder planering av den nya produkten med hänsyn till designrelaterade, tekniska och kostnadsmässiga kriterier. De undersöker marknadens behov och skapar prototyper för nya produkter för outnyttjade marknadsmöjligheter. De förbättrar och höjer även den tekniska kvaliteten.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser