Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist inom artificiell insemination av djur

Description

Code

3240.2.1

Description

Specialister inom artificiell insemination av djur ansvarar för befruktning av djur med hjälp av insamlad sperma i enlighet med nationell lagstiftning.

Alternativ beteckning

AI-specialist

AI-inseminatör

specialist inom artificiell djurinsemination

AI-expert

inseminatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser