Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

drifttekniker, fossila bränslen

Description

Code

3131.3.3

Description

Drifttekniker (fossila bränslen) hanterar och utför underhåll på industriell utrustning såsom generatorer, turbiner och pannor som producerar el från fossila bränslen såsom naturgas eller kol. De säkrar arbetssäkerheten och överensstämmelse av utrustningen med lagstiftningen. De kan även arbeta i kombikraftverk som använder värmeåtervinningssystem för återvinning av avgasvärme från en process och aktivering av ångturbiner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: