Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, finmekanik

Description

Code

3122.4.14

Description

Arbetsledare (finmekanik) övervakar, utbildar och leder arbetstagare som monterar ihop sammansatta delar av mindre maskiner, till exempel mät- eller kontrollmekanismer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: