Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mjuklödare

Description

Code

7212.2

Description

Mjuklödare använder olika typer av utrustning och maskiner, till exempel gasbrännare, lödkolvar, svetsmaskiner eller elektriska ultraljudsapparater för att löda ihop två eller flera föremål (oftast metaller) genom smältning och formning av en metallfyllning mellan fogar medan metallfyllningen har en lägre smältpunkt än den angränsande metallen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser