Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialistsjuksköterska

Description

Code

2221.3

Description

Specialistsjuksköterskor främjar och återställer människors hälsa samt diagnostiserar och tillhandahåller vård inom sitt specialområde av vård. Exempel på sådana sjuksköterskeyrken inkluderar men är inte begränsade till: sjuksköterska inom ambulatorisk vård, avancerad specialistsjuksköterska, hjärtsjuksköterska, tandsjuksköterska, hemsjuksköterska, kriminalteknisk sjuksköterska, gastroenterologisjuksköterska, sjuksköterska inom hospis- och palliativvård, barnsjuksköterska, folkhälsosjuksköterska, rehabiliteringssjuksköterska, njursjuksköterska och skolsjuksköterska. Specialistsjuksköterskor är sjuksköterskor inom allmän vård som är mer specialiserade än en allmänutbildad sjuksköterska och är kvalificerade för att arbeta som specialister med specialkompetens inom ett visst vårdområde.
 

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser