Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tunnplåtslagare

Description

Code

7213.2

Description

Tunnplåtslagare framställer behållare såsom pannor eller tryckkärl. De läser ritningskopior och tekniska ritningar för att montera ihop delar samt anlägga rörledningar och anslutningar.

Alternativ beteckning

cisternvårdare

cisternreparatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: