Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist, kemiska tillämpningar

Description

Code

2113.1.2

Description

Specialister (kemiska tillämpningar) utarbetar kemiska produkter i enlighet med kundernas behov och förväntningar. De utvecklar formler och processer för sammansättning av kemiska produkter samt utvärderar sammansättningarnas effektivitet och prestanda.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: