Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektör, transportsäkerhet

Description

Code

3257.6

Description

Inspektörer (transportsäkerhet) ansvarar för efterlevnad av säkerhetsstandarder, minskande av risker för företag, personal och kunder samt uppfyllande av branschstandarder. De utvärderar befintliga säkerhetssystem för att fastställa eventuella risker inom alla transportsektorer, till exempel väg- och sjötransporter, samt upprättar policyer och rutiner som minimerar risken för egendom, anställda och datorsystem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: