Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjörsgeolog

Description

Code

2142.1.4

Description

Ingenjörsgeologer använder sina geologiska kunskaper för bedömning av områden, jord, sluttningars stabilitet, sediment och andra observerbara egenskaper hos jorden. De integrerar denna information i planeringen och utvecklingen av projekt på dessa områden. De bedömer och besvarar frågor om markens geologiska egenskaper genom att utföra forskning och experiment på de platser där insatser ska ske.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: