Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

säkerhetstekniker för inbyggda system

Description

Code

2529.3

Description

Säkerhetstekniker för inbyggda system ger råd och implementerar lösningar för att kontrollera åtkomsten till data och program i inbyggda och anslutna system. De bidrar till att säkerställa en säker drift av produkter med inbyggda system och anslutna enheter genom att ansvara för att skydda och trygga de relaterade systemen och för att utforma, planera och genomföra säkerhetsåtgärder i enlighet med detta. Säkerhetstekniker för inbyggda system hjälper till att motarbeta angripare genom att vidta skyddsåtgärder som förhindrar intrång och överträdelser.

Scope note

The focus of the embedded systems security engineers is on connected products and their supporting networks, and less on organisational security as with the ICT security engineer.

Alternativ beteckning

cybersäkerhetsspecialist

cybersäkerhetsingenjör

säkerhetstekniker inbäddade system

sakens internet säkerhetsingenjör

IoT-säkerhetsingenjör

säkerhetsingenjör sakernas internet

IoT-säkerhetstekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: