Skip to main content

Show filters

Hide filters

Fartygselektriker, elektroniska system

Description

Code

7421.4

Description

Fartygselektriker planerar, installerar och reparerar elektroniska system och elektronisk utrustning ombord på fartyg. De monterar elektroniska komponenter och ledningar i enlighet med tekniska ritningar och monteringsritningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser