Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vattenskärningsoperatör

Description

Code

7223.4.8

Description

Vattenskärningsoperatörer förbereder och hanterar strålskärare som skär av överflödigt material från ett metallarbetsstycke med hjälp av en vattenstråle under högt tryck eller ett slipande ämne blandat med vatten.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, vattenjet

vattenjetoperatör

CNC-operatör, vattenskärning

vattenjet, operatör

maskinoperatör, vattenskärning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser