Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ansvarig för bryggeri

Description

Code

8160.7

Description

Ansvariga för bryggeri övervakar processerna vid mäskning, silning och kokning av råvaror. De ser till att bryggeritankarna rengörs korrekt och i tid. De övervakar arbetet på bryggeriet och hanterar bryggeriutrustningen för att producera drycker med god kvalitet i enlighet med tidsschemat.

Alternativ beteckning

bryggeriansvarig

bryggerihantering

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser