Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arkeolog

Description

Code

2632.2

Description

Arkeologer forskar i och undersöker civilisationer och bebyggelser genom insamling och granskning av material. De analyserar och drar slutsatser om ett brett spektrum av frågor såsom hierarki, lingvistik, kultur och politik utifrån undersökning av föremål, byggnader, fossiler, lämningar och artefakter kvarlämnade av dessa folk. Arkeologer använder olika tvärvetenskapliga metoder såsom stratigrafi, typologi, 3D-analys, matematik och modellering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser