Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

idrottschef

Description

Code

1349.22

Description

Idrottschefer agerar på mellanchefsnivå inom idrottsorganisationer på alla nivåer, inom alla idrottsgrenar och i alla europeiska länder (t.ex. idrottsklubbar, idrottsförbund och lokala myndigheter). De utför organisatoriska uppgifter inom ett brett spektrum av funktioner i enlighet med den strategi och de riktlinjer som fastställts av ledningen, styrelser och kommittéer. De spelar en avgörande roll för idrottsutövande och deras arbete inom idrottsorganisationer har en direkt inverkan på frigörande av sektorns potential i Europa för hälsa, social inkludering och ekonomi.

Alternativ beteckning

chef, idrottsklubb

klubbchef

sportchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser