Skip to main content

Show filters

Hide filters

djuphavsfiskare

Description

Code

6223.1

Description

Djuphavsfiskare bedriver fiske ombord på fiskefartyg för att fånga djuphavsfisk för försäljning eller leverans. De använder utrustning såsom stänger och nät för att fånga djuphavsfisk i enlighet med lagstiftningen. Djuphavsfiskare arbetar även med transport, hantering och konservering av fisk genom saltning, islagring eller frysning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser