Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fotoniktekniker

Description

Code

3119.12

Description

Fotoniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av fotoniska system eller komponenter, oftast i form av optisk utrustning såsom lasrar, linser och fiberoptisk utrustning. Fotoniktekniker framställer, provar, installerar och kalibrerar optisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provnings- och kalibreringsrutiner.

Alternativ beteckning

tekniker inom fotonik

tekniker, fotonik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser