Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handläggare, offentlig förvaltning, regional utveckling

Description

Code

2422.12.14

Description

Handläggare (offentlig förvaltning, regional utveckling) förbereder, analyserar och utarbetar policyer för regional utveckling. De tillämpar policyer som syftar till att minska regionala skillnader genom att främja ekonomisk verksamhet i en viss region och strukturella förändringar såsom stöd till flernivåstyre, landsbygdsutveckling och förbättrad infrastruktur. De samarbetar nära med partner, externa organisationer eller andra aktörer och förser dem med regelbundna uppdateringar.

Alternativ beteckning

utredare, offentlig förvaltning, regional utveckling

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: