Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, anläggning och underhåll järnväg

Description

Code

3123.1.19

Description

Arbetsledare (anläggning och underhåll av järnväg) övervakar anläggning och underhåll av järnvägsinfrastruktur. De tilldelar uppgifter, antingen på plats eller från ett kontrollrum, samt fattar snabba beslut för att lösa problem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser