Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

varumäklare

Description

Code

3324.1

Description

Varumäklare fungerar som förmedlare mellan köpare och säljare av lös och fast egendom såsom råmaterial, boskap eller fastigheter. De förhandlar om priser och får en kommission på transaktionerna. De undersöker marknadsförhållandena för specifika råvaror för att kunna informera sina kunder. De lämnar anbud och beräknar transaktionskostnader.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: