Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

it-arkitekt

Description

Code

2511.6

Description

It-arkitekter gör en avvägning mellan tekniska möjligheter och företagens krav. De har även en helhetssyn på organisationens strategi, processer, information och IKT-tillgångar samt kopplar samman uppdraget, strategin och processerna med IKT-strategin.

Alternativ beteckning

lösningsarkitekt

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser