Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, maskintillverkning – verkstadsprodukter

Description

Code

3122.4.8

Description

Arbetsledare (maskintillverkning – verkstadsprodukter) samordnar och leder arbetstagare som förbereder och hanterar maskiner. De övervakar produktionsprocessen och materialflödet samt ser till att produkterna uppfyller kraven.

Alternativ beteckning

arbetsledare, maskinverkstad

förman, maskinverkstad

förman, mekanisk verkstad

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: