Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, ställningsbygge

Description

Code

3123.1.6

Description

Arbetsledare (ställningsbygge) planerar och övervakar transport, montering, nedmontering och underhåll av byggnadsställningar. De säkrar även byggnadsställningars, stödkonstruktioners, stegars och fendrars säkerhet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser