Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

maskinoperatör, mekanisk verkstad, skruvtillverkning

Description

Code

7223.19

Description

Maskinoperatörer på mekaniska verkstäder (skruvtillverkning) förbereder och hanterar mekaniska skruvmaskiner för tillverkning av (gängade) skruvar av bearbetade metallarbetsstycken, särskilt små till medelstora skruvar bearbetade med svarvmaskin.

Alternativ beteckning

maskinoperatör, skruvtillverkning

operatör, skruvtillverkning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: