Skip to main content

Show filters

Hide filters

rörsvetsare

Description

Code

7212.3.3

Description

Rörsvetsare monterar ihop och installerar detaljer och komponenter till rörledningar för transport av medier som vatten, ånga och kemikalier. De tolkar till exempel pneumatiska och hydrauliska specifikationer för platsinstallation i enlighet med säkerhets- och produktionskraven.

Alternativ beteckning

svetsare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser