Skip to main content

Show filters

Hide filters

administratör, råvarulager

Description

Code

4321.1.4

Description

Administratörer för råvarulager organiserar och övervakar mottagning och lagring av råvaror i lagerlokaler i enlighet med föreskrivna villkor. De övervakar lagersaldona.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: