Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

juridisk rådgivare

Description

Code

2619.7

Description

Juridiska rådgivare ger råd till diverse kunder. Det kan handla om allt från företag och privatpersoner till advokatfirmor. De tillhandahåller juridisk rådgivning utanför rättssalen angående juridiska frågor beroende på typ av kund. De ger råd i olika frågor såsom fusion av multinationella företag, bostadsköp, ändring av kontrakt och dess konsekvenser. De hjälper kunder i allmänhet att följa reglerna och undvika att begå olagliga handlingar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: