Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollant, allmännyttiga anläggningar

Description

Code

3119.19

Description

Kontrollanter (allmännyttiga anläggningar) granskar produkter, system och maskiner såsom avlopp, vatten, gas eller elektriska turbiner och ser till att de byggs och fungerar i enlighet med bestämmelser. De upprättar besiktningsrapporter, ger rekommendationer om förbättring av system och reparerar defekta komponenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser