Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vårdadministratör, medicinska digitala bilder

Description

Code

3252.3

Description

Vårdadministratörer (medicinska digitala bilder) hanterar system för bildarkivering och -överföring (PACS). De lagrar bilder från olika typer av medicinsk utrustning, till exempel röntgenenheter, för att möjliggöra enkel åtkomst till dessa bilder för medicinska ändamål. De ansvarar för systemets löpande drift och underhåll.

Scope note

Excludes people performing patients treatment or medical treatment assistance.

Alternativ beteckning

medicinsk sekreterare, PACS

PACS-ansvarig

vårdadministratör, digital bildhantering

vårdadministratör, PACS

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: