Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elingenjör, fartyg, fiskeskepp

Description

Code

3151.1

Description

Elingenjör (fartyg, fiskeskepp) utför underhåll och reparation av maskiner och utrustning i fisklastrum och kylsystem ombord på fiskefartyg.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: