Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

religionslärare, gymnasieskola

Description

Code

2330.1.17

Description

Religionslärare (gymnasieskola) undervisar elever, oftast barn och unga vuxna, i en gymnasieskola. De är oftast ämneslärare som är specialiserade på och undervisar i sitt studieområde, religion. De förbereder lektionsplaner och läromaterial, övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom religion genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser